İl Su Kurulu ASÜ Ev Sahipliğinde İlk Toplantısını Yaptı

Aksaray İl Su Kurulu, Aksaray Üniversitesi (ASÜ) ev sahipliğinde, Aksaray Vali Yardımcısı Murat Çağrı Erdinç başkanlığında toplandı. Toplantıda ASÜ’yü Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ömer Köse ile ASÜ Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Hatim Elhatip ve Prof. Dr. Mehmet Ali Hınıs temsil etti.

Kurulun ilk toplantısında özetle, Aksaray’ın havza ölçekli yönetim planları, içme ve kullanma suyu verimliliği ve su güvenliği ile alakalı hususlar görüşüldü. Farklı birimlerin temsilcilerinin iştirak ettiği toplantıda temel alanlara ilişkin sunumlar yapıldı, planların hazırlanmasına dair katkılar alındı ve izleme-değerlendirme çalışmaları kapsamında yapılabilecekler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Bunların yanı sıra birim yöneticileri, Aksaray özelinde yürütülen taşkın yönetimi, kuraklık yönetimi, sektörel su tahsisi planları, arıtma tesisleri, şebeke kayıpları, modern tarımsal sulama sistemlerine geçiş süreçleri, su kirliliğinin önlenmesi, altyapı yatırımları ve su transferi gibi konulara dair gelişmeleri anlattı. Toplantıya Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Mahir Özcan, İller Bankası Müdürü Sedat Yılmaz, Devlet Su İşleri Konya 4. Bölge Müdürlüğü yöneticisi, Aksaray Belediye Başkan Yardımcısı Hıfsı Peker ve Aksaray Valiliğine bağlı kamu kurumu temsilcileri iştirak etti.

Aksaray İl Su Kurulu, belirlenen gündemlere göre farklı dönemlerde benzeri görüşmeler yapmaya devam edecek.

5584