İklim Şurası Yerel Yönetimler Komisyonu Çevrim İçi Toplandı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İklim Şurası Yerel Yönetimler Komisyonunun üçüncü toplantısı çevrim içi yapıldı. Toplantıya Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin de katıldı.

İklim Şurası, kamu kurumları, yerel yönetimler, üniversiteler, iş dünyası, uluslararası kuruluşlar, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarını kapsayan geniş bir ölçekte çalışmalar yürütüyor. Konunun yerel yönetimleri içeren çevrim içi toplantısında genel çerçeve üzerine değerlendirmeler yapıldı. İklim değişikliklerine uyum, sera gazı azaltımı, göç, sosyal politikalar, yeşil ve çevreci yaklaşımlar gibi önemli hususların detaylıca görüşüldüğü toplantıların devam edeceği belirtildi. ASÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin, iklim şurasının ve bağlı toplantıların gelecek açısından önemine vurgu yaptı ve farklı çevrelerin katılımıyla belirlenecek yol haritasının, üretilecek çalışmaların verimine doğrudan katkı sunacağını kaydetti.

Düzenlenen toplantıda yeşil kalkınma hedefi doğrultusunda kısa, orta ve uzun vade stratejilere dikkat çekildi ve görüş alışverişlerinde bulunuldu. 

3967