ASÜ Yöneticileri Kamuda Tasarruf Tedbirlerini Görüştü

Aksaray Üniversitesinde (ASÜ) tasarruf tedbirleri kapsamında yapılacak uygulamaların değerlendirildiği bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantıya Rektör Prof. Dr. Alpay Arıbaş başkanlık yaptı.

Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle belirlenen mali mevzuata ve tedbirlere en üst düzeyde riayet edileceğini ve bunun için atılması gereken her adımın titizlik ve dikkatle atılacağını söyleyen Rektör Alpay Arıbaş, süren ve planlanan çalışmaların genelgeye uyumlu şekilde gözden geçirilmesinin önemine vurgu yaptı. Kamu kaynaklarının etkili, verimli ve ekonomik kullanımının ehemmiyetine temas eden Prof. Arıbaş, “Bugüne kadarki tüm işlerimizde kaynakların etkin kullanımına üst düzeyde riayet ettik. Yeni dönemde de işlerimizi aynı hassasiyetle yapmaya devam edeceğiz. Çalışmaların aksamadan ilerlemesi adına kampüsteki tüm yöneticilerle bir araya gelmeyi ve çalışmaları ortak akılla şekillendirmeyi sürdüreceğiz” dedi. Toplantıda Strateji Geliştirme Daire Başkanı Nuray Öztürk, tasarruf tedbirlerinin amacı, kapsamı ve uygulanma süreçleri hakkında bilgiler aktardı.

Toplantıya Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ömer Köse, Prof. Dr. Yavuz Selim Çakmak, Prof. Dr. Erşan Sever, Genel Sekreter Ahmet Bülbül ve tüm daire başkanları ile harcama birimlerinin temsilcileri iştirak etti.

3395