Geliştirilecek Sensör Zararlı Unsurları Uzaktan Tespit Edebilecek

TÜBİTAK’ın desteklediği, Aksaray Üniversitesi (ASÜ) tarafından üretilecek olan ve uzak mesafelerden herhangi bir temas olmaksızın moleküllerin tespit ve analizine imkân tanıyan sensör geliştirme projesine ilişkin çalışmalar başladı. Proje, 700 bin lira bütçeye sahip.

Proje Yürütücüsü ASÜ Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. İsmail Bayraklı, “Lazer ve Kuantum Optik” laboratuvarında ülke, ASÜ ve bilim adına önemli çalışmalar yapıldığını söyledi. Dr. Öğr. Üyesi Filiz Sarı’nın araştırmacı olarak yer aldığı TÜBİTAK 1001 Projesine dair bilgiler veren Bayraklı, üretmeyi planladıkları sensörün ilgili maddelere herhangi bir temas olmadan, uzak mesafelerden tespit ve analize imkân tanıyacağını vurguladı. Çalışmanın disiplinler arası konuları kapsaması itibariyle de önemli olduğuna dikkat çeken Doç. Dr. İsmail Bayraklı, “Üreteceğimiz sensör ile virüsler, biyolojik tehlikeler, yanıcı ve patlayıcı maddeler uzak ve güvenli mesafelerden tespit edilecek ve gerekli olan analizlere tabi tutulabilecek. Böylece insanların sağlığı ve can güvenliği tehlikeye atılmadan gerekli önlemlerin alınması ve zararlı unsurların bertaraf edilmesi sağlanabilecek. Hali hazırda yaşadığımız koronavirüs salgını göz önüne alınacak olursa planladığımız sensörün insanlığa sağlayacağı faydalar daha net olarak anlaşılabilir” dedi.

Bayraklı, çalışmanın 700 bin liralık bir bütçesi olduğunu da belirterek üretilecek cihazın hem bilime hem ASÜ’ye hem de ülke ekonomisine çok önemli katkılar yapacağını vurguladı.  

1942