2019 Akademik Teşvik Kesin Puan Tablosu

Öğretim Elemanlarımızın 2019 yılı Akademik Teşvik Ödeneği Başvuruları ile ilgili itiraz dilekçeleri Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu tarafından incelenerek nihai sonuçlar belirlenmiştir.